?

Log in

päiväkirja elämästä [entries|friends|calendar]
minua ollaan vastassa

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[29 Oct 2008|09:41pm]
Uusi journal on nyt valmis kiitos Katrin avun.
Eli siis kaikki halukkaat, jotka vielä haluavat jatkaa voivat lisätä tämän uuden ja poistaa tämän vanhan. Kiitti.
fromthestar
2 & vähän rakkautta

[01 Nov 2005|09:11pm]
niille, jotka tahtovat lähteä kanssani retkelle ja kiivetä korkeimmalle vuorelle
5 & vähän rakkautta

navigation
[ viewing | most recent entries ]